O FESTIWALU

15 premierowych filmów z całego świata, prezentacja teatralna, 2 koncerty polskiej i zagranicznej muzyki alternatywnej, plener artystyczny na terenie byłej Stoczni Gdańskiej - to wybrane wydarzenia tegorocznej edycji festiwalu All About Freedom/Wszystko o wolności. 

Wiele jest w Polsce festiwali filmowych, prezentujących najnowsze dzieła kinematografii, ale także festiwali muzycznych czy teatralnych. Ale tylko jeden festiwal łączy ze sobą ich wiele odmiennych funkcji przedstawiając różnorodne efekty twórczości artystycznej. Co więcej, pokazuje współczesną twórczość w kontekście dzisiejszych pytań i wyzwań, przed jakimi stajemy. Takim festiwalem jest All About Freedom / Wszystko o Wolności – jedyny w Polsce FESTIWAL IDEI.

Dotychczas Festiwal miał miejsce w listopadzie, w tym roku - po raz pierwszy - festiwalowe wydarzenia odbędą się w czerwcu. Czwarta edycja festiwalu All About Freedom otworzy oficjalne obchody 30-lecia powstania związku zawodowego i ruchu społecznego Solidarność. Ta okrągła rocznica skłania bowiem do zastanowienia, jaką rolę w naszym codziennym życiu odgrywa solidarność – ta codzienna, przeżywana w kontaktach z innymi ludźmi, pisana przez małe „s”, ale także do wspomnienia historycznego wydarzenia, które zmieniło nasze społeczeństwo w roku 1980 i otworzyło świat na przemiany demokratyczne dwadzieścia lat później. Dlatego też festiwal All About Freedom odbywać się będzie po raz pierwszy w czerwcu, miesiącu związanym z przemianami demokratycznymi roku 1989 i przypominać o historycznym związku obydwu wydarzeń.

Podczas festiwalu stawiamy sobie ambitne zadanie, by jak najwięcej powiedzieć o wolności, ukazać jej najprzeróżniejsze oblicza. To dlatego przygotowując program festiwalowy, szukamy aktualnych tematów, odniesień i kontekstów, w których problem wolności staje się szczególnie widoczny. Poprzez stawianie tych nieprostych pytań staramy się przyswajać wciąż na nowo inspiracje, jakie dał niezwykły w dziejach świata, zrodzony przed trzydziestoma laty w Stoczni im. Lenina ruch społeczny nazwany Solidarnością.

30 lat po narodzinach Solidarności wciąż jej szukamy. To zadanie dla nas i dla przyszłych pokoleń. Dlatego w tym roku – roku jubileuszowym –  podczas festiwalu AAFF szczególną uwagę zwracamy na  pojęcie Solidarności, jak obecne jest ono we współczesnej kulturze. Szczególną uwagę poświęcimy wyzwaniom współczesnego świata, takich jak m.in. problemom imigracji, władzy mediów oraz potencjałowi wolności jaki tkwi w nowoczesnych mediach cyfrowych, w tym głównie w internecie. O współczesnych aktualnych tematach związanych z wolnością i Solidarnością opowiedzą podczas debat, spotkań, koncertów, projekcji i akcji teatralnych zaproszeni przez nas goście – twórcy filmowi, muzycy, performerzy, dziennikarze, intelektualiści – wyjaśnia Monika Bogdanowicz, która kieruje tym projektem w ramach Europejskiego Centrum Solidarności.

 

Szukając Solidarności
 
Szanowni Państwo,
 
Już po raz czwarty zapraszamy Państwa na All About Freedom Festival– wszystko o wolności. To nasza kolejna próba powiedzenia jak najwięcej, na ile to tylko możliwe, o wolności. Z definicji jest to więc próba ambitna, ale mamy nadzieję, że poprzez wybór uniwersalnego języka możemy i doświadczyć wiele, i wiele powiedzieć o wolności, ukazać jej różne barwy i odcienie. Komunikujemy się bowiem językiem łączącym ludzi ponad podziałami społecznymi, politycznymi czy narodowymi - mówimy językiem sztuki: filmu, teatru, muzyki. Festiwalowe prezentacje to rodzaj dialogu o idei oraz doświadczeniu wolności, zarówno tej przeżywanej indywidualnie, jak i dotyczącej całych społeczeństw, w jej politycznym i etycznym wymiarze.
 
W tym roku – 30 lat po narodzinach niezwykłego w dziejach świata ruchu społecznego Solidarność – wolność rozważać będziemy w kontekście solidarności. Ta okrągła rocznica skłania do zastanowienia się, jaką rolę w naszym życiu odgrywa solidarność. Zarówno ta przeżywana w codziennych kontaktach z innymi ludźmi, pisana przez małe „s”, jak i ta „S” sprzed 30 laty, która zmieniła nas w roku 1980 i - dziesięć lat później - otworzyła drogę do europejskiej jedności. To m.in. dlatego spotykamy się w tym roku w czerwcu – a nie jak podczas poprzednich trzech edycji – w listopadzie. Sierpień ’80 przyniósł wolność w czerwcu ’89 – czy można sobie wyobrazić lepszą datę w kalendarzu na debatę o wolności?
 
All About Freedom Festival stawia pytania: o kształt naszego wzajemnego zaufania, o poczucie bliskości i wspólnoty, o to, co wyrywa nas z obojętności i zobowiązuje do zaangażowania, a także o to, co budzi w nas lęk albo też wrogość. W trakcie festiwalu będziemy poznawali świat oczami artystów, których wrażliwość na jego niedoskonałość zmusza, jeżeli nie do natychmiastowego działania, to na pewno do twórczej refleksji. A publiczna debata to najlepszy początek publicznego działania.
 
Będzie dla nas, jako organizatorów, wielką radością, jeżeli zechcą Państwo wspólnie z nami poszukiwać odpowiedzi na te ważne pytania, jeśli zechcą wspólnie poszukać Solidarności – takie jest bowiemhasło przewodnie tegorocznej 4. edycji All About Freedom Festival – festiwalu idei, festiwalu rozpoczynającego cykl przedsięwzięć Europejskiego Centrum Solidarności w 30. rocznicę powstania wielkiego ruchu społecznego, który narodził się w Gdańsku.
 
Maciej Zięba
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

 

 

Wolność – potencjał, solidarność – wyzwanie
 
Tegoroczna 4. edycja All About Freedom Festival otwiera jego nowy rozdział. Od tego roku bowiem festiwal odbywać się będzie w czerwcu – miesiącu współczesnych wolnościowych kontekstów. Zmiana terminu festiwalu nie zmienia jednak jego formuły, która zakłada prezentację i zestawianie ze sobą różnorodnych form – film, muzyka, teatr, debata – opisujących wolność jako elementarną wartość zarówno dla pojedynczego człowieka jak i dla społeczeństw. Od początku istnienia projektu staramy się przedstawiać publiczności festiwalowej wyzwania, jakie stoją przed nami. Pokazujemy filmy mówiące o pozytywnych i negatywnych stronach świata. Pokazana w nich rzeczywistość jest często bardzo bolesna, ale także potrafi przywracać wiarę w życie i w człowieka. Uskrzydla, daje radość i nadzieję. Przedstawiamy tematy, które stanowią punkt wyjścia do rozmowy.
 
Mnogość tematów i znaczeń związanych z wolnością pojawi się podczas tegorocznej edycji w dwóch kontekstach. Pierwszy mówi o wolności, którą możemy określić jako potencjał wyzwalający energię i myślenie o zmianach w życiu (np. filmy „Boso ale na rowerze”, „Precious” czy „Tacy sami a inni”). Mówiąc o potencjale wolności inicjujemy w ramach festiwalu cykl debat poświęconych mediom cyfrowym. We współpracy z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury zastanowimy się nad tym, czy Internet jest naprawdę wolny?
 
Potencjał wolności to także tegoroczna scena muzyczna festiwalu. Prezentujemy artystów przekraczających ramy gatunków, stylów muzycznych, szukający nowego, oryginalnego sposobu podejścia do sztuki kompozycji. Tacy właśnie wyjątkowi są Caribou – gwiazda symfonicznego dream-popu, czy brytyjski Tim Exile, nazywany Davidem Bowie muzyki elektronicznej. Obraz ten uzupełniają polskie odsłony muzyczne – świetny Kamp! i żonglujący stylami oraz wsparty głosami czołówki polskiej sceny alternatywnej FOX BOX.
 
Drugi kontekst to poszukiwanie solidarności, uniwersalnej wartości, która była przyczyną wspólnotowego myślenia o kształcie i potrzebach społeczeństwa polskiego, ale także każdej jednostki, żyjącej w systemie totalitarnym. W debacie ideowej AAFF pragniemy zapytać o rolę, jaką solidarność pełni dzisiaj w naszym życiu codziennym. Do debaty Szukając Solidarności zaprosiliśmy znane postaci polskiego życia artystycznego, które w swojej twórczości poruszają problemy związane z polską tożsamością i stosunkiem do tradycji wspólnotowej. Naszymi gośćmi będą Łukasz Rostkowski (L.U.C) – autor albumu 39/89, Jacek Borcuch, reżyser filmu „Wszystko, co kocham” oraz Paweł Dunin-Wąsowicz, redaktor naczelny wydawnictwa „Lampa”.
 
O emocjach i nadziejach związanych z Solidarnością roku 1980 opowiada sztuka Małgorzaty Niezabitowskiej „Polskie lato, polska jesień”, którą zaprezentują w Stoczni Gdańskiej legendarni aktorzy wspierający strajkujących stoczniowców w 1980 roku – Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Florian Staniewski. W tym historycznym miejscu spotkamy się po 30 latach, aby zadać pytanie o dzisiejszą kondycję solidarności i wolności.
 
Monika Bogdanowicz
AKTUALNOŚCI
All About Freedom znów jesienią
All About Freedom znów jesienią Polecamy artykuł Macieja Trojanowicza z www.mmtrojmiasto.pl