KONTAKT

 

4. ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL
 
Organizacja i produkcja / Organisation and Production:
Europejskie Centrum Solidarności, ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk, tel. +48 (58) 767 79 71,
 
Koncepcja i koordynacja / Concept and Co-ordination
Monika Bogdanowicz, m.bogdanowicz@ecs.gda.pl, tel. +48 510 091 545
 
 
Zespół festiwalu / Festival Team
Monika Bogdanowicz, Celina Zboromirska–Bieńczak, Marta Czarnecka, Aleksandra Dulkiewicz, Marta Perepeczko–Foley, Angelika Górska, Tomasz Hildebrandt, Katarzyna Kaczmarek, Jacek Kołtan, Aleksandra Kołtońska, Jakub Kuza, Michał Lewandowski, Artur Liebhart, Patrycja Medowska, Alicja Mongird, Anna Pękala, Agata Postek, Agnieszka Rek, Marta Szadowiak, Dorota Szluma, Bogna Troka

 

Dodatkowych informacji o festiwalu udzielają:

Alicja Mongird ECS a.mongird@ecs.gda.pl (58) 768 23 20, (58) 768 23 16