MEDIA
akredytacje dziennikarskie

1.Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych mija na 2 dni przed wybranym przedsięwzięciem festiwalowym AAFF 2010. 

2.Zgłoszenie wg poniższego wzoru należy przesłać na email: pr@aaff.pl

3.Liczba akredytacji jest limitowana. Akredytacje są bezpłatne. 

4.Akredytacje będą do odbioru w miejscach konkretnych przedsięwzięć (CSG, Multikino Gdańsk/Sopot, Klub Parlament) 

5.Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu danego przedsięwzięcia AAFF 2010. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji ECS przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.

6.Wywiady indywidualne z artystami możliwe jedynie po uzgodnieniu z organizatorem oraz po wyrażeniu zgody przez artystę. 

7.ECS zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

 

Zgłoszenie akredytacyjne:

Imię, nazwisko

Email

Telefon komórkowy

Redakcja

www.redakcji 

Informacja, w jaki sposób Festiwal będzie promowany przez redakcję:

Przedsięwzięcia AAFF 2010, których dotyczy akredytacja:

Dodatkowych informacji o AAFF 2010 udziela :
Marta Szadowiak
pr@aaff.pl, www.aaff.pl
tel. 502 404 394