O FESTIWALU
organizator
Organizatorem festiwalu All About Freedom jest Europejskie Centrum Solidarności
 
Europejskie Centrum Solidarności jest instytucją łączącą działalność naukową, kulturalną i edukacyjną z nowoczesną placówką muzealną oraz archiwum dokumentującym działania ruchów demokratycznych i wolnościowych w najnowszej historii Polski i Europy.
 
Pod Aktem Erekcyjnym Europejskiego Centrum Solidarności podpisali się szefowie państw, rządów i przywódców Unii Europejskiej goszczący w Gdańsku z okazji 25. rocznicy powstania Solidarności w 2005 roku. Centrum zostało utworzone w Gdańsku 8 listopada 2007r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezesa Fundacji Centrum Solidarności oraz Przewodniczącego NSZZ Solidarność.
 
Głównymi celami Europejskiego Centrum Solidarności są: zachowanie pamięci o moralnym przesłaniu Solidarności i twórcze przekazanie jej dziedzictwa kolejnym pokoleniom poprzez wskazywanie na jej aktualność i uniwersalność.
 
Pierwszemu z tych celów, retrospektywnemu, służyć będzie nowoczesne interaktywne muzeum pokazujące jak wydarzenia zapoczątkowane przez strajk w Stoczni Gdańskiej przyczyniły się do upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. W Centrum mieścić się będzie również multimedialne archiwum i biblioteka, zabezpieczające dotychczas rozproszone, a niekiedy zaniedbane, pamiątki związane z Solidarnością. Poprzez wystawy – w tym także przenośne – ECS chce również umacniać świadomość historyczną, niezbędną w procesie budowania tożsamości europejskiej.
 
Drugim celem działalności ECS, prospektywnym, jest przekazanie dziedzictwa, idei iznaczenia Solidarności przyszłym pokoleniom. Pragniemy potwierdzić, że solidarność, rozumiana jako troska o dobro wspólne i budowanie głębszej ideowej wspólnoty przy szacunku dla różnorodności, jest wciąż aktualna we współczesnym społeczeństwie i warto jej poświęcić energię oraz zdolności. Dlatego bardzo ważnym celem Centrum jest edukacja. Europejskie Centrum Solidarności organizuje warsztaty, seminaria, wykłady i dyskusje dla młodych ludzi, ich nauczycieli i liderów z całej Europy.
 
ECS jest również instytucją kultury realizującą autorskie wydarzenia i projekty, organizującą koncerty i festiwale mające na celu inspirowanie świeżej i nowej twórczości artystycznej.

Jesteśmy także ośrodkiem badań historycznych i społecznych. Dążymy do wyjaśnienia pojęcia wolności, sprawiedliwości i solidarności w celu stworzenia centrum współpracy i integracji dzielącego się dorobkiem Solidarności oraz jej poparcia dla sprawiedliwości, demokracji i praw człowieka z tymi, którzy są ich pozbawieni.

Więcej informacji na stronie www.ecs.gda.pl