14.06.2010
DEBATA: Szukając Solidarności
DEBATA: Szukając Solidarności
Po trzydziestu latach od wielkiej zmiany społecznej, którą przyniósł ruch Solidarności, pragniemy zapytać o rolę, jaką solidarność pełni dzisiaj w naszym życiu codziennym. Narodziny związku zawodowego i ruchu społecznego w roku 1980 miały wiele twarzy: przyniosły poczucie wspólnoty, wyostrzyły moralną wrażliwość na świat, dla wielu stały się doświadczeniem bliskości, a także swoistego nawrócenia, w którym pytania egzystencjalne łączyły się z religijnymi. Ruch Solidarności przyniósł wreszcie zmianę w polityce – życie codzienne zaczęło wymuszać na rządzących poszerzenie przestrzeni wolności, dotąd niedostępnej dla społeczeństwa.
 
Do debaty Szukając Solidarności zaprosiliśmy znane postaci polskiego życia artystycznego, które w swojej twórczości poruszają problemy związane z polską tożsamością i stosunkiem do tradycji wspólnotowej.
 
Goście:
  • Barbara Piórkowska /poetka/
  • Łukasz Rostkowski L.U.C /muzyk/
  • Paweł Dunin-Wąsowicz /krytyk literacki/
  • Małgorzata Niezabitowska /autorka sztuki/
Debatę rozpocznie teatralna próba czytania tekstu Małgorzaty Niezabitowskiej Polskie lato, polska jesień, napisanego w podczas karnawału Solidarności. W ten sposób chcielibyśmy przywołać kontekst wydarzeń sierpniowych roku 1980 i uczynić go punktem wyjścia naszej dyskusji. Podczas debaty chcielibyśmy zapytać o to, jak Solidarność zapisała się w zbiorowej świadomości Polaków, przede wszystkim zaś zapytać o kondycję solidarności i poczucia wspólnotowości w naszym społeczeństwie dzisiaj. Dla badaczy polskiej tożsamości, Solidarność była ostatnim zrywem romantycznym. Czy nowe pokolenia, które Solidarność znają jedynie z przekazów poprzednich generacji, przejmują ten romantyczny kształt polskiej tożsamości, czy też raczej wybierają nowe formy, oddalając się od narodowej tradycji? Czy wydarzenie Solidarności sprzed 30 lat może stanowić potencjał do budowania zaufania społecznego i wspólnoty, czy też etos Sierpnia’80 pojawił się, by po chwili zniknąć, pozostawiając po sobie puste miejsce w przestrzeni społecznej?
 
 
Centrum Stocznia Gdańska, wejście od ul. Wałowej, 14.06.2010, godz. 20.00
Debata ideowa: Szukając Solidarności