11.06.2010
SPOTKANIE: Pamięć, która wyzwala cz. I
SPOTKANIE: Pamięć, która wyzwala cz. I

Spotkanie odbedzie się po filmie pt. Niedokończony film

 

Gość specjalny:            

Itai Neeman (Itai Ken Tor)  /operator/

Prowadzenie:

Łukasz Maciejewski (krytyk filmowy i teatralny, felietonista. Absolwent filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Stale współpracuje m.in. z "Filmem", Tygodnikiem Powszechnym”, „Teatrem”, "Notatnikiem Teatralnym", "Magazynem Filmowym SFP", „Kwartalnikiem Filmowym”, „Filmem na Świecie", "Dialogiem". Od 2006 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz członek Kapituły przyznającej nagrody PISF w 2009 roku. W 2009 roku wydał autorski tom "Przygoda myśli. Rozmowy obok filmu", czyli dwadzieścia siedem przekrojowych wywiadów z czołowymi twórcami polskiego kina i teatru.
 
 
Czy pamięć można postrzegać tylko w wymiarze jednostkowym, czy również i zbiorowym? Czym jest pamięć historyczna i jaką pełni rolę w budowaniu poczucia tożsamości jednostkowej i zbiorowej? Czym był i jest dla nas Holocaust i warszawskie getto? Czy pamięć o tych wydarzeniach może wyzwalać, a jeśli tak - to czy obejmuje ona wyłącznie obrazy historycznych wspomnień, czy również rozmaite formy ich upamiętniania?  Celem spotkania jest nie tylko twórcza dyskusja na temat koniecznością istnienia i pielęgnowania świadomości wspólnej przeszłości - wspólnotowego poczucia istnienia w czasie i przestrzeni, lecz również odpowiedź na pytanie o rolę filmu w upamiętnianiu losów historii.

Multikino Gdańsk, al. Zwycięstwa 14, 11.06 (piątek), godz. 19.30

Spotkanie: Pamięć, która wyzwala cz. I