14.06.2010
TEATR: Polskie lato, polska jesień
TEATR: Polskie lato, polska jesień

Prapremierowe czytanie sztuki Małgorzaty Niezabitowskiej

reżyseria: Krzysztof Babicki 

występują: Mirosław Baka, Jerzy Kiszkis, Anna Kociarz, Krzysztof Matuszewski, Maria  Mielnikow, Dariusz Szymaniak, Florian Staniewski, Halina Winiarska

Polskie lato, polska jesień jest dokumentem epoki. Jest zapisem narodzin Solidarności – od chwili wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej po rejestrację związku. Autorka wnikliwie analizuje skomplikowany proces historyczny, w wyniku którego komunistyczny rząd ustąpił wobec strajkujących robotników. Jesteśmy świadkami PRL-owskiej rzeczywistości, obserwujemy rozszerzający się na kraj sierpniowy strajk, uczestniczymy w burzliwych sporach protestujących z władzą, cieszymy ze zwycięstw, podzielamy wątpliwości i lęk. Dostrzegamy też pierwsze, rysujące się podziały, choć sztuka została napisana 30 lat temu i trudno było wówczas przewidzieć procesy polityczne ostatnich trzech dekad. Sztuka Niezabitowskiej jest raczej pytaniem, niż odpowiedzią i tak ją dziś odczytujemy. Reżyser prapremierowego czytania sztuki szuka aktualnych kontekstów, odniesień, które i dziś są dla nas ważne. Jest tych wątków nad podziw wiele.

Krzysztof Babicki zaprosił do prezentacji sztuki aktorów, którzy wspierali strajkujących w stoczni występami w Sali BHP - Jerzego Kiszkisa, Halinę Winiarską, Floriana Staniewskiego, a także aktorów młodego pokolenia – Mirosława Bakę, Annę Kociarz, Dariusz Szymaniaka – dla których ten tekst jest próbą zmierzenia się ze spuścizną i dziedzictwem Solidarności.

Spektakl stanowi punkt wyjścia do debaty ideowej All About Freedom Festival Szukając Solidarności na temat dziedzictwa kulturowego i tożsamości Polaków, która rozpocznie się tuż po zakończeniu przedstawienia.

14.06 (poniedziałek), godz. 19.00, Centrum Stocznia Gdańska (wejście od ul. Wałowej)

 
Po spektaklu debata ideowa AAFF: Szukając Solidarności.
Goście:
  • Jacek Borcuch /reżyser/
  • Łukasz Rostkowski L.U.C /muzyk/
  • Paweł Dunin-Wąsowicz /krytyk literacki/
  • Małgorzata Niezabitowska /autorka sztuki/