13.06.2010
SPOTKANIE: Pamięć, która wyzwala cz. II
SPOTKANIE: Pamięć, która wyzwala cz. II
Na podstawie filmu Pewnego dnia zrozumiesz (projekcja godz. 18.00)
 
Z udziałem:
  • dr. Tomasza Łysaka (anglisty i polonisty, absolwenta Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Publikował m.in. w „Literaturze na Świecie”, „American Studies”, „Tekstach Drugich”, „Kwartalniku Filmowym”, „Polonistyce”. Członek Association for Jewish Studies. Zajmuje się ekspresją tożsamości drugiego pokolenia ocalałych z Holocaustu w tekstach narracyjnych, reprezentacjami Holocaustu oraz teorią autobiografii).
Prowadzenie:
  • Łukasz Maciejewski
 
Podczas spotkań pod hasłem Pamięć, która wyzwala, postaramy się odpowiedzieć na pytania: Czy pamięć można postrzegać tylko w wymiarze jednostkowym, czy również i zbiorowym? Czym jest pamięć historyczna i jaką pełni rolę w budowaniu poczucia tożsamości jednostkowej i zbiorowej? Czym był i jest dla nas Holocaust i warszawskie getto? Czy pamięć o tych wydarzeniach może wyzwalać, a jeśli tak - to czy obejmuje ona wyłącznie obrazy historycznych wspomnień, czy również rozmaite formy ich upamiętniania?  Celem spotkania jest nie tylko twórcza dyskusja na temat koniecznością istnienia i pielęgnowania świadomości wspólnej przeszłości - wspólnotowego poczucia istnienia w czasie i przestrzeni, lecz również odpowiedź na pytanie o rolę filmu w upamiętnianiu losów historii.
 
Multikino Gdańsk, al. Zwycięstwa 14, 13.06 (niedziela), godz. 19.30
 
Wstęp wolny.
Spotkanie: Pamięć, która wyzwala cz. II