TEATR
Polskie lato, polska jesień
 
  Prapremierowe czytanie sztuki
  Małgorzaty Niezabitowskiej
 
  reżyseria: Krzysztof Babicki
  występują: Mirosław Baka, Jerzy Kiszkis,
  Anna Kociarz, Krzysztof Matuszewski,
  Maria  Mielnikow, Dariusz Szymaniak,
  Florian Staniewski, Halina Winiarska
 
 
Polskie lato, polska jesień jest dokumentem epoki. Jest zapisem narodzin Solidarności – od chwili wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej po rejestrację związku. Autorka wnikliwie analizuje skomplikowany proces historyczny, w wyniku którego komunistyczny rząd ustąpił wobec strajkujących robotników. Jesteśmy świadkami PRL-owskiej rzeczywistości, obserwujemy rozszerzający się na kraj sierpniowy strajk, uczestniczymy w burzliwych sporach protestujących z władzą, cieszymy ze zwycięstw, podzielamy wątpliwości i lęk. Dostrzegamy też pierwsze, rysujące się podziały, choć sztuka została napisana 30 lat temu i trudno było wówczas przewidzieć procesy polityczne ostatnich trzech dekad. Sztuka Niezabitowskiej jest raczej pytaniem, niż odpowiedzią i tak ją dziś odczytujemy. Reżyser prapremierowego czytania sztuki szuka aktualnych kontekstów, odniesień, które i dziś są dla nas ważne. Jest tych wątków nad podziw wiele. 
Krzysztof Babicki zaprosił do prezentacji sztuki aktorów, którzy wspierali strajkujących w stoczni występami w Sali BHP - Jerzego Kiszkisa, Halinę Winiarską, Floriana Staniewskiego, a także aktorów młodego pokolenia – Mirosława Bakę, Annę Kociarz, Dariusz Szymaniaka – dla których ten tekst jest próbą zmierzenia się ze spuścizną i dziedzictwem Solidarności.
 

Małgorzata Niezabitowska - All About Freedom from Luminaris on Vimeo.

 

TEATR: Polskie lato, polska jesień from Luminaris on Vimeo.

 
Spektakl stanowił punkt wyjścia do debaty ideowej All About Freedom Festival Szukając Solidarności na temat dziedzictwa kulturowego i tożsamości Polaków, która rozpocznie się tuż po zakończeniu przedstawienia.
 
Data i miejsce:
14.06 (poniedziałek), godz. 19.00, Centrum Stocznia Gdańska (wejście od ul. Wałowej)
 
BILETY: 15zł, do nabycia na wystawie Drogi do Wolności.
 
Po spektaklu debata ideowa AAFF: Szukając Solidarności.
Goście:
  • Jacek Borcuch /reżyser/
  • Łukasz Rostkowski L.U.C /muzyk/
  • Paweł Dunin-Wąsowicz /krytyk literacki/
  • Małgorzata Niezabitowska /autorka sztuki/

Łukasz Rostkowski L.U.C - All About Freedom from Luminaris on Vimeo.